Seste deel van de Nieuwe Atlas oft Toneel des Aerdrijcx, uytgegeven door Joan Blaeu - 106

bc4e38be-c5de-8425-c016-a5b448ac8b7f.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig