Seste deel van de Nieuwe Atlas oft Toneel des Aerdrijcx, uytgegeven door Joan Blaeu - 107

35868367-b64c-ae3a-9df3-3bf38e1ed9ca.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig