Seste deel van de Nieuwe Atlas oft Toneel des Aerdrijcx, uytgegeven door Joan Blaeu - 112

925b97bd-f4b7-4060-15d5-8283a98697ab.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig