Seste deel van de Nieuwe Atlas oft Toneel des Aerdrijcx, uytgegeven door Joan Blaeu - 138

958b39a2-75bb-86dd-d1a2-3468121c7204.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig