Seste deel van de Nieuwe Atlas oft Toneel des Aerdrijcx, uytgegeven door Joan Blaeu - 180

a099f4e7-6529-f3b8-2322-96a1bf064995.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig