Seste deel van de Nieuwe Atlas oft Toneel des Aerdrijcx, uytgegeven door Joan Blaeu - 185

5457f045-28a0-6909-a07d-a4edaf8f6682.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig