Seste deel van de Nieuwe Atlas oft Toneel des Aerdrijcx, uytgegeven door Joan Blaeu - 030

89a54729-dc97-db8d-2874-2f6a92628ad3.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig