Seste deel van de Nieuwe Atlas oft Toneel des Aerdrijcx, uytgegeven door Joan Blaeu - 066

d298d000-265e-59d1-8d21-2b6ef71d860e.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig