Toonneel des Aerdrycks, oft Nieuwe Atlas, uytgegeven door Wilhelm en Joan Blaeu. Tweede deel - 011

b317f8ee-9803-ae5f-0d28-f91244d004a2.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig