Toonneel des Aerdrycks, oft Nieuwe Atlas, uytgegeven door Wilhelm en Joan Blaeu. Tweede deel - 135

2c6418f7-eec2-b304-9f4a-c5b8bebbd465.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig