Toonneel des Aerdrycks, oft Nieuwe Atlas, uytgegeven door Wilhelm en Joan Blaeu. Tweede deel - 194

32c9bb04-67d5-e18f-d118-075971d70e60.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig