Toonneel des Aerdrycks, oft Nieuwe Atlas, uytgegeven door Wilhelm en Joan Blaeu. Tweede deel - 020

136b5dfe-c451-d6ec-fc08-7247a178c5a0.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig