Toonneel des Aerdrycks, oft Nieuwe Atlas, uytgegeven door Wilhelm en Joan Blaeu. Tweede deel - 026

330316de-b554-70dd-6735-bed96def77bf.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig