Toonneel des Aerdrycx, oft Nieuwe Atlas, uytgegeven door Joan Blaeu. Vyfde deel - 136

42893d91-7db3-e9d5-bc67-891a5bfec308.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig