Toonneel des Aerdrycx, oft Nieuwe Atlas, uytgegeven door Joan Blaeu. Vyfde deel - 138

c8c9aba2-6677-e19a-68cf-0efcac04c005.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig