Toonneel des Aerdrycx, oft Nieuwe Atlas, uytgegeven door Joan Blaeu. Vyfde deel - 164

64a465e7-a72c-995a-1c87-5a063165b73a.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig