Toonneel des Aerdrycx, oft Nieuwe Atlas, uytgegeven door Joan Blaeu. Vyfde deel - 166

f4755bb8-5c2f-69d5-dea8-e20dc2e4ae4e.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig