Toonneel des Aerdrycx, oft Nieuwe Atlas, uytgegeven door Joan Blaeu. Vyfde deel - 165

75f3eb6c-834e-6706-2ab0-bcb44718b311.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig