Toonneel des Aerdrycx, oft Nieuwe Atlas, uytgegeven door Joan Blaeu. Vyfde deel - 041

636d2b92-e9fc-b548-4e08-f29d5b90a9cf.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig