Toonneel des Aerdrycx, oft Nieuwe Atlas, uytgegeven door Joan Blaeu. Vyfde deel - 063

8ded0f69-cfa1-67ae-c659-f75a06e0b5db.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig