Toonneel des Aerdrycx, oft Nieuwe Atlas, uytgegeven door Joan Blaeu. Vyfde deel - 072

70276b08-c630-f41e-5953-cce91c1de247.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig