Toonneel des Aerdrycx, oft Nieuwe Atlas, uytgegeven door Joan Blaeu. Vyfde deel - 074

ea123d5b-a50f-c407-faeb-2314cd127a21.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig