Toonneel des Aerdrycx, oft Nieuwe Atlas, uytgegeven door Wilhelm en Joan Blaeu. Vierde deel - 101

6528f926-75bb-d336-ffe8-9afd7cdc1281.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig