Toonneel des Aerdrycx, oft Nieuwe Atlas, uytgegeven door Wilhelm en Joan Blaeu. Vierde deel - 136

71d4531f-a2a8-d370-a7b6-51163e1e3571.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig