Toonneel des Aerdrycx, oft Nieuwe Atlas, uytgegeven door Wilhelm en Joan Blaeu. Vierde deel - 146

7830c592-94f8-af79-725c-39ad8019b5db.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig