Toonneel des Aerdrycx, oft Nieuwe Atlas, uytgegeven door Wilhelm en Joan Blaeu. Vierde deel - 150

e7c3b8f2-ef71-c491-7de4-7d22c4a90dba.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig