Toonneel des Aerdrycx, oft Nieuwe Atlas, uytgegeven door Wilhelm en Joan Blaeu. Vierde deel - 163

3bda0df3-610e-775a-bd95-70e1a5823415.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig