Toonneel des Aerdrycx, oft Nieuwe Atlas, uytgegeven door Wilhelm en Joan Blaeu. Vierde deel - 164

c7c0b0cb-0cc2-b4bd-dcd0-9d384501276a.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig