Toonneel des Aerdrycx, oft Nieuwe Atlas, uytgegeven door Wilhelm en Joan Blaeu. Vierde deel - 165

968f9a24-f20e-4726-0a62-b75ff4a54c3b.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig