Toonneel des Aerdrycx, oft Nieuwe Atlas, uytgegeven door Wilhelm en Joan Blaeu. Vierde deel - 183

c824cc30-937b-9f1c-fcd8-92a6215475dd.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig