Toonneel des Aerdrycx, oft Nieuwe Atlas, uytgegeven door Wilhelm en Joan Blaeu. Vierde deel - 213

89bde7fd-6c0c-1cb4-a550-80e607348a86.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig