Toonneel des Aerdrycx, oft Nieuwe Atlas, uytgegeven door Wilhelm en Joan Blaeu. Vierde deel - 218

3447b419-d6cf-caf5-d9ba-0ceaf5ec3d14.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig