Toonneel des Aerdrycx, oft Nieuwe Atlas, uytgegeven door Wilhelm en Joan Blaeu. Vierde deel - 222

409764b3-5209-8a14-8cc6-595716aec429.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig