Toonneel des Aerdrycx, oft Nieuwe Atlas, uytgegeven door Wilhelm en Joan Blaeu. Vierde deel - 224

88c1f1c4-b5ed-1ee9-ebb9-275b4f8d7d9a.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig