Toonneel des Aerdrycx, oft Nieuwe Atlas, uytgegeven door Wilhelm en Joan Blaeu. Vierde deel - 226

e7328197-425f-b321-abff-e86bbcfa5972.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig