Toonneel des Aerdrycx, oft Nieuwe Atlas, uytgegeven door Wilhelm en Joan Blaeu. Vierde deel - 230

aa38b667-b3d5-b9ec-b7ef-899997f967f6.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig