Toonneel des Aerdrycx, oft Nieuwe Atlas, uytgegeven door Wilhelm en Joan Blaeu. Vierde deel - 231

9c4f9f2a-8a9d-7439-9784-87cbde58d153.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig