Toonneel des Aerdrycx, oft Nieuwe Atlas, uytgegeven door Wilhelm en Joan Blaeu. Vierde deel - 245

23d3a0e4-f6c6-6243-6891-78c30e38ec33.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig