Toonneel des Aerdrycx, oft Nieuwe Atlas, uytgegeven door Wilhelm en Joan Blaeu. Vierde deel - 030

8b9687fe-957f-100d-bb3a-64573c4afa50.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig