Toonneel des Aerdrycx, oft Nieuwe Atlas, uytgegeven door Wilhelm en Joan Blaeu. Vierde deel - 037

6854b362-b049-d7a4-8491-4ee026bec3c8.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig