Toonneel des Aerdrycx, oft Nieuwe Atlas, uytgegeven door Wilhelm en Joan Blaeu. Vierde deel - 041

77246592-1cc6-fcdb-2ea9-b39b4ce70972.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig