Toonneel des Aerdrycx, oft Nieuwe Atlas, uytgegeven door Wilhelm en Joan Blaeu. Vierde deel - 044

c9f26979-7498-5b09-7e8f-9de5d5a32cf5.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig