Toonneel des Aerdrycx, oft Nieuwe Atlas, uytgegeven door Wilhelm en Joan Blaeu. Vierde deel - 048

a9cd98b5-b9b6-2bab-ef25-35ac56bb643f.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig