Toonneel des Aerdrycx, oft Nieuwe Atlas, uytgegeven door Wilhelm en Joan Blaeu. Vierde deel - 052

265b72ad-263f-9e21-a561-eb6f17caf0e1.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig