Toonneel des Aerdrycx, oft Nieuwe Atlas, uytgegeven door Wilhelm en Joan Blaeu. Vierde deel - 066

c7f6f8af-188c-52be-c29a-c1899b7e3ac5.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig