Toonneel des Aerdrycx, oft Nieuwe Atlas, uytgegeven door Wilhelm en Joan Blaeu. Vierde deel - 072

e5d9c5f4-b99d-f022-b81f-28c764d7ea5c.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig