Toonneel des Aerdrycx, oft Nieuwe Atlas, uytgegeven door Wilhelm en Joan Blaeu. Vierde deel - 078

3728b413-7ce0-2634-0f7f-b7c133bba338.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig