Toonneel des Aerdrycx, oft Nieuwe Atlas, uytgegeven door Wilhelm en Joan Blaeu. Vierde deel - 083

99c958a0-1019-b62c-cc22-59aa2a51ccc9.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig