Toonneel des Aerdrycx, oft Nieuwe Atlas, uytgegeven door Wilhelm en Joan Blaeu. Derde deel - 011

5ffd25f8-f8c3-6b7b-1981-ffaf59cc95ef.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig