Toonneel des Aerdrycx, oft Nieuwe Atlas, uytgegeven door Wilhelm en Joan Blaeu. Derde deel - 102

b9cb4a80-9851-88db-d789-89a3585eeb1d.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig